3 Aralık 2008 Çarşamba

Gürcü AlfabesiİS 3. yüzyılda Gürcüce için geliştirilen yazı sistemi. Günümüzde Gürcüce’nin yanı sıra Lazca, Megrelce ve Svancanında yazımında kullanılır. Gürcü alfabesi, Gürcü Kralı Parnavaz tarafından 3. yüzyılda geliştirildi. Bu yazı sistemini, 5. yüzyılda Ermeni alfabesini de geliştirmiş olan Aziz Mesrop Maştotz’un bulduğu da söylenir. Eskiden Gürcüce iki ayrı alfabe ile yazılıyordu. Altısı ünlü 38 harften oluşan Hutsuri yazısı, kısa bir süre yalnızca dinsel metinlerde kullanılan Mhedruli ise altısı ünlü 40 harften oluşuyordu. Bu köşeli yazı sistemi, bu günkü yuvarlak biçimli Gürcü alfabesinin temelini oluşturmuştur. Gerçekte Hutsuri ve Mhedruli yazı sistemleri hakkında çok az şey bilinmektedir.

En çok kabul gören kuruma göre, Gürcü alfabesi Arami alfabesinden geliştirilmiştir. Bununla birlikte Eski Yunan alfabesinin de izlerini taşımaktadır. Bu günkü Gürcü alfabesi beşi ünlü, 28’i ünsüz 33 harften oluşur. Büyük harf bulunmayan ve soldan sağa doğru yazılan alfabede her harf bir sesbirimi karşılar.

Kaynak : Anabritannica

Hiç yorum yok: