11 Ocak 2009 Pazar

Acara diyalekti

Acara diyalekti (Gürcüce: აჭარული / Acaruli), Gürcüce'nin diyalektlerinden biridir. Acara diyalekti, standart Gürcüce'den pek farklı değildir. Oysa Pşav, Hevsuri, Tuşeti diyalekteleri Acara diyalektiyle kıyaslandığında standart Gürcüce'den daha büyük farklılaklar gösterir.

Acara bölgesinde konuşulur. Türkiye'de yaşayan Gürcülerin konuştuğu Gürcüce, Acara diyaklekti ve İmerhevi diyalektidir. Acara diyalektinde Türkçe'den girmiş pek çok kelime vardır ve bu kelimelerin bu diyalekte özgü biçim değişikliklerine uğradığı görülür. Acara diyalektine Osmanlı dömenide giren Türkçe kelimeler, Acara bölgesinde belli ölçüde unutulurken Türkiye'de yaşayan Gürcülerin konuşma dilinde varlığını korumuştur.

Acara diyalekti kendi içinde, Yukarı Acara ve Aşağı Acara alt diyalektlerine ayrılır. Bazen bunlar Kobuleti diyalekti olarak da ayrıma tabi tutulur. Yukarı Acara diyalekti, Hulo ve Şuvahevi’de, Aşağı Acara diyalekti ise Keda, Helvaçavuri ve Kobuleti bölgelerinde konuşulur.

Bu diyalektlerin yanı sıra, Türkçe’nin etkisiyle ortaya çıkmış Hulo, Şuvahevi ve Kobuleti şiveleri bulunmaktadır. Kobuleti şivesi Türkçe’den daha az etkilenmiştir. Hulo şivesi de kendi içinde (Gorcomi ve Hikhaziri) farklılık gösterir. Ayrıca Kirnat-Maraditi ağızlarından da söz etmek gerekir.

Türkiye’de ise göçmen (muhacir) Gürcüler ile yerleşik olanların dillerinde kelime düzeyinde bazı farklılıklar bulunduğu gibi, bölgelere göre de benzer farklılıklara rastlanmaktadır. Göç edenler açısından, göç edilen bölgenin de etkisi vardır.

Kaynakça : http://www.konapedia.com

Hiç yorum yok: